בשנת 2009  בהגרלת הדאבל לוטו זכה מנחש אחד מאושר בפרס הגבוה ביותר שחולק – 74 מליון ש"ח.

בשנת 2010 קרה מקרה נדיר פרופסור לסטטיסטיקה אפילו הגדיר אותו כמיקרה שקורה אחת ל 10000 שנה.

בשנה זו בחודש אוקטובר עלו בגורל שיש מספרים זהים למספרים שעלו בהגרלה של חודש ספטמבר ממש חודש מוקדם יותר.

בגלל הסבירות הנמוכה שמספרים יעלו בהגרלת הלוטו חודש אחר חודש היו אנשים שסברו שיתכן ומערכת ההגרלות לא עבדה כמו שצריך . מבדיקה שערך מפעל הפיס עלה שהמערכת עבדה כראוי ופעולתה נמצאה תקינה לחלוטין.

 

אירוע נוסף בשנת 2010 – בשנה זו מספר הזוכים בפרס השני בלוטו היה הגבוה ביותר 125 זוכים . באותה הגרלה הפרס השלישי היה גבוה יותר מין הפרס שקיבלו הזוכים בפרס השני.